Våra tjänster och priser

Hemstäd

Fönsterputs

200 kr/timme efter RUT-avdragKvalitetskontroller

Vi gör kontinuerliga utskick i form av enkätsvar via e-post till våra kunder för att ni ska kunna utvärdera det arbete vi utför hos er. Vi försöker ständigt att förbättra vårt arbete genom en god kommunikation med vår personal och våra kunder. Vi lägger även stor vikt på det förbättringsarbeten som vi eftersträvar utifrån vad som är bäst för kunden.


Flyttstäd (Inom hela Skaraborg) 
Företagsstäd
Byggstäd
Trappstäd
Golvvård


Pris efter offert.

Materialkostnad tillkommer vid hemstäd. Framkörningsavgift tillkommer för alla uppdrag..

Kommunikation och samma städare 

Vi kommer ut och presenterar den som ska städa hos er. Efter första städningen tar arbetsledaren kontakt med er för att stämma av resultatet. Vårt upplägg är att ni har samma städare som kommer varje gång. Vi ska vara snabba på att återkomma till våra kunder och vi ska vara lätta att nå via telefon eller e-post.

Kvalitetsgaranti

Vi lämnar en nöjd kund garanti på 30 dagar på våra utförda arbeten hos er. Om ni av någon anledning inte skulle vara nöjd med utfört arbete så kontaktar ni oss omgående för att detta ska åtgärdas. Vår kvalitetsgaranti grundar sig på de checklistor vi använder ute hos kund.


Personal

Vår personal har lång erfarenhet av städning. Vi internutbildar all vår personal och ny personal får gå bredvid en erfaren städledare första tiden innan de tar fullt ansvar . Vi betalar avtalsenlig lön och vår personal är försäkrad av oss när de vistas hos er.


Flexibilitet

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig lika viktiga, oavsett storlek, och veta att utan er finns inte vi. Vi försöker alltid att lösa saker på det smidigaste och bästa sättet för alla våra kunder.